从河北省住建厅获悉,2021年,河北省各级住建部门积极应对建筑业高开低走态势,强化防疫惠企政策成果转化,完善行业发展政策,全力聚焦和服务建筑业稳增长。全年共完成建筑业总产值6484.6亿元,同比增长9.0%;完成建筑业增加值2303.9亿元,占全省GDP的5.7%,连续5年占比达到5%以上,建筑业支柱产业地位持续巩固。

在2021年全力聚焦稳增长过程中,市场主体实力提升是我省建筑业发展的主要亮点。

坚持扶优扶强。河北省住建厅帮扶北旺集团有限公司成功晋升施工总承包特级资质,打破多年企业晋升特级资质“零通过”坚冰。河北省施工总承包特级资质企业累计达到20家,另有10家建筑业企业成功晋升施工总承包一级资质,建筑业头部企业日益壮大。截至目前,我省建筑业企业总数达到14317家,较2020年增加2792家,建筑业企业资质水平、质量效益明显提升。

大力推进智能建造与工业化协同发展。河北省引导建筑业头部企业提升科技研发和应用能力,做出实质性探索,目前河北省有两项智能建造新技术被列入全国智能建造新技术新产品创新服务典型案例清单(第一批)。推动具备条件的建筑企业建立以BIM技术为基础的数字化中心(实验室),目前已有68家企业建成数字化中心,企业技术实力和市场竞争力进一步增强。(记者宋平)【读音】:

cóng hé běi shěng zhù jiàn tīng huò xī ,2021nián ,hé běi shěng gè jí zhù jiàn bù mén jī jí yīng duì jiàn zhù yè gāo kāi dī zǒu tài shì ,qiáng huà fáng yì huì qǐ zhèng cè chéng guǒ zhuǎn huà ,wán shàn háng yè fā zhǎn zhèng cè ,quán lì jù jiāo hé fú wù jiàn zhù yè wěn zēng zhǎng 。quán nián gòng wán chéng jiàn zhù yè zǒng chǎn zhí 6484.6yì yuán ,tóng bǐ zēng zhǎng 9.0%;wán chéng jiàn zhù yè zēng jiā zhí 2303.9yì yuán ,zhàn quán shěng GDPde 5.7%,lián xù 5nián zhàn bǐ dá dào 5%yǐ shàng ,jiàn zhù yè zhī zhù chǎn yè dì wèi chí xù gǒng gù 。

zài 2021nián quán lì jù jiāo wěn zēng zhǎng guò chéng zhōng ,shì chǎng zhǔ tǐ shí lì tí shēng shì wǒ shěng jiàn zhù yè fā zhǎn de zhǔ yào liàng diǎn 。

jiān chí fú yōu fú qiáng 。hé běi shěng zhù jiàn tīng bāng fú běi wàng jí tuán yǒu xiàn gōng sī chéng gōng jìn shēng shī gōng zǒng chéng bāo tè jí zī zhì ,dǎ pò duō nián qǐ yè jìn shēng tè jí zī zhì “líng tōng guò ”jiān bīng 。hé běi shěng shī gōng zǒng chéng bāo tè jí zī zhì qǐ yè lèi jì dá dào 20jiā ,lìng yǒu 10jiā jiàn zhù yè qǐ yè chéng gōng jìn shēng shī gōng zǒng chéng bāo yī jí zī zhì ,jiàn zhù yè tóu bù qǐ yè rì yì zhuàng dà 。jié zhì mù qián ,wǒ shěng jiàn zhù yè qǐ yè zǒng shù dá dào 14317jiā ,jiào 2020nián zēng jiā 2792jiā ,jiàn zhù yè qǐ yè zī zhì shuǐ píng 、zhì liàng xiào yì míng xiǎn tí shēng 。

dà lì tuī jìn zhì néng jiàn zào yǔ gōng yè huà xié tóng fā zhǎn 。hé běi shěng yǐn dǎo jiàn zhù yè tóu bù qǐ yè tí shēng kē jì yán fā hé yīng yòng néng lì ,zuò chū shí zhì xìng tàn suǒ ,mù qián hé běi shěng yǒu liǎng xiàng zhì néng jiàn zào xīn jì shù bèi liè rù quán guó zhì néng jiàn zào xīn jì shù xīn chǎn pǐn chuàng xīn fú wù diǎn xíng àn lì qīng dān (dì yī pī )。tuī dòng jù bèi tiáo jiàn de jiàn zhù qǐ yè jiàn lì yǐ BIMjì shù wéi jī chǔ de shù zì huà zhōng xīn (shí yàn shì ),mù qián yǐ yǒu 68jiā qǐ yè jiàn chéng shù zì huà zhōng xīn ,qǐ yè jì shù shí lì hé shì chǎng jìng zhēng lì jìn yī bù zēng qiáng 。(jì zhě sòng píng )